Dr. Sultan Kuzu Yıldırım

Dr. Sultan Kuzu Yıldırım

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Dr. Sultan Kuzu Yıldırım, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları istatistik, ekonometri yöneylem araştırması olan Dr. Kuzu Yıldırım'ın bu alanlarda birçok makale, bildiri kitap bölümü ve proje çalışmaları bulunmaktadır.

Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü